Excursie 2021

Op 11 december is er weer een ledenexcursie gepland. Deze staat in het teken van het 75-jarig bestaan van de vereniging. De excursie vindt plaats in Dokkum, de geboorteplaats van Gemma Frisius. U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris Hans Brandsma per e-mail (secretaris@gemmafrisius.nl) per telefoon (0646032028) of tijdens de komende bijeenkomst op 27 november bij de ingang. Nadere informatie vindt u op EXCURSIE.

nieuw bestuurslid Public Relations

Doordat Tjerk de Haan is gestopt met zijn werk als bestuurslid PR zoeken we voor hem een opvolger onder onze verenigingsleden. Wie voelt zich geroepen om de werkzaamheden van het bestuur te verlichten met het schrijven van korte berichtjes voor onze website, het uitnodigen van de pers via de Uitservice en dergelijke zaken? Meer informatie bij Wicher van der Heide (e-mail: voorzitter@gemmafrisius.nl)