WELKOM

Welkom op de officiële website van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde!  

Spiegeltelescoop – Meindert de Jong

Programma bijeenkomsten  28 november 2020 en 30 januari 2021

De bijeenkomst van 28 november moeten we helaas annuleren. In het voorprogramma zou Dirk Corporaal een uiteenzetting geven over het gebruik van opwaartse luchtbewegingen door zweefvliegers. En als hoofdspreker zou Sebastiaan de Vet (voorzitter KNVWS) spreken over de geologie van de planeten. Voor de vierde (!) keer gaat deze laatste lezing niet door. We hopen echter beide sprekers te verwelkomen in het nieuwe jaar!

De voorlopige planning voor 30 januari 2021 is als volgt:

Voorprogramma: Henk Nieuwenhuis: De geschiedenis van zonnewijzers en het gebruik ervan,                                                                                                       Hoofdlezing: Prof. Ed van den Heuvel: Mogelijkheden van intelligent leven elders in het heelal.

We hopen zeer dat deze bijeenkomst kan plaatsvinden als start van het jubileumjaar 2021. De Vereniging Gemma Frisius bestaat dan 75 jaar!

De online-bijeenkomsten van 26 september en 24 oktober (over de zelfbouw-spiegeltelescoop van Meindert de Jong) kunt u, als lid van de vereniging, nog steeds bekijken. Hiervoor dient u de link aan te klikken die per e-mail is verstuurd.

DOEL VAN DE VERENIGING

Doel van onze vereniging is de kennis over weer- en sterrenkunde onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden en te verdiepen en tevens om amateurastronomen een ontmoetingsplaats te bieden.

Hiertoe worden zes à zeven keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar lezingen worden gegeven door wetenschappers en andere deskundigen. Eén van de bijeenkomsten kan een SYMPOSIUM zijn rondom een bepaald thema. Op alle bijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar te treffen, met elkaar te discussiëren en elkaars WAARNEMINGEN  te bespreken. Ook is er een samenwerkingsverband met Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum via de werkgroep Astrofotografie, zie ACTUALITEITEN.  

In de AGENDA zijn de data en de onderwerpen van de bijeenkomsten vermeld. Verder is onder de kop LINKS meer informatie over diverse onderwerpen te vinden. 

Voor de leden wordt één keer per jaar een EXCURSIE georganiseerd. Voor de jonge leden is er de JongerenWerkGroep (JWG) die vooral landelijk actief is.

Elk lid ontvangt in augustus het verenigingsboekje met daarin de agenda van alle komende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk; de entree is dan € 6 per persoon, studerenden € 3.

                                                                                                                                                                     

Lid worden van de vereniging?
Dat kan door schriftelijke aanmelding of per e-mail bij de secretaris of de voorzitter, zie AFDELINGSINFORMATIE.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 35,- per jaar, te voldoen op rekeningnummer NL58INGB0000846853 t.n.v. Gemma Frisius, Afd. Friesland van de KNVWS te Leeuwarden. Overige donaties zijn vrij.