WELKOM

Welkom op de officiële website van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde!  

De twee interessante en goed bezochte lezingen op 29 oktober (door Henk Nieuwenhuis en Edwin Mathlener) werden goed bezocht. Een verslag van deze middag kunt u vinden onder recente berichten of actualiteiten. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 26 november. De eerste lezing wordt gegeven door Wicher van der Heide (voormalig docent natuurkunde) en gaat over energieverschijnselen in de ruimte. De hoofdlezing wordt vervolgens verzorgd door Cees Ooms (enthousiast astrofotograaf) en heeft als onderwerp Space Weather (ruimteweer) en Noorderlicht.

U bent dan weer van harte welkom in het Oranje Hotel tegenover het station Leeuwarden. Aanvang 14.00 uur, gratis entree voor leden, belangstellenden € 6,- en studerenden € 3,-. Zie voor verdere informatie onder AGENDA.


DOEL VAN DE VERENIGING

Doel van onze vereniging is de kennis over weer- en sterrenkunde onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden en te verdiepen en tevens om amateurastronomen een ontmoetingsplaats te bieden.

Hiertoe worden zes à zeven keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar lezingen worden gegeven door wetenschappers en andere deskundigen. Eén van de bijeenkomsten kan een SYMPOSIUM zijn rondom een bepaald thema. Op alle bijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar te treffen, met elkaar te discussiëren en elkaars WAARNEMINGEN  te bespreken. Ook is er een samenwerkingsverband met Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum via de werkgroep Astrofotografie, zie ACTUALITEITEN.  

In de AGENDA zijn de data en de onderwerpen van de bijeenkomsten vermeld. Verder is onder de kop LINKS meer informatie over diverse onderwerpen te vinden. 

Voor de leden wordt één keer per jaar een EXCURSIE georganiseerd.

Elk lid ontvangt in augustus het verenigingsboekje met daarin de agenda van alle komende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk; de entree is dan € 6 per persoon, studerenden € 3.

                                                                                                                                                                     

Lid worden van de vereniging?
Dat kan door schriftelijke aanmelding of per e-mail bij de secretaris of de voorzitter, zie AFDELINGSINFORMATIE.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 35,- per jaar, te voldoen op rekeningnummer NL58INGB0000846853 t.n.v. Gemma Frisius, Afd. Friesland van de KNVWS te Leeuwarden. Overige donaties zijn vrij.