WELKOM

Welkom op de officiële website van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde!  

Na twee goed bezochte bijeenkomsten moeten we u helaas mededelen dat de bijeenkomst op 27 november a.s. komt te vervallen. Eveneens gaat de ledenexcursie naar Dokkum op 11 december niet door. Het bestuur heeft hiertoe, na lang wikken en wegen, besloten vanwege de huidige maatschappelijke situatie rondom het coronavirus. We trachten het programma van 27 november door te schuiven naar 26 maart en de ledenexcursie nu te laten plaatsvinden op 30 april. De leden krijgen apart bericht per e-mail of brief. We hopen van harte dat de geplande bijeenkomst op 29 januari a.s. wel kan doorgaan. Sprekers zijn dan Meindert de Jong (‘Hoe bouw je zelf een spiegeltelescoop’) en Prof. Ed van den Heuvel (‘Mogelijkheden van intelligent leven elders in het heelal’). Aanvang 14.00 uur.  De toegang is gratis voor leden, voor niet-leden is de toegang 6 euro of 3 euro (voor studerenden). Eventuele wijzigingen komen zo snel mogelijk op deze website te staan.

DOEL VAN DE VERENIGING

Doel van onze vereniging is de kennis over weer- en sterrenkunde onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden en te verdiepen en tevens om amateurastronomen een ontmoetingsplaats te bieden.

Hiertoe worden zes à zeven keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar lezingen worden gegeven door wetenschappers en andere deskundigen. Eén van de bijeenkomsten kan een SYMPOSIUM zijn rondom een bepaald thema. Op alle bijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar te treffen, met elkaar te discussiëren en elkaars WAARNEMINGEN  te bespreken. Ook is er een samenwerkingsverband met Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum via de werkgroep Astrofotografie, zie ACTUALITEITEN.  

In de AGENDA zijn de data en de onderwerpen van de bijeenkomsten vermeld. Verder is onder de kop LINKS meer informatie over diverse onderwerpen te vinden. 

Voor de leden wordt één keer per jaar een EXCURSIE georganiseerd. Voor de jonge leden is er de JongerenWerkGroep (JWG) die vooral landelijk actief is.

Elk lid ontvangt in augustus het verenigingsboekje met daarin de agenda van alle komende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk; de entree is dan € 6 per persoon, studerenden € 3.

                                                                                                                                                                     

Lid worden van de vereniging?
Dat kan door schriftelijke aanmelding of per e-mail bij de secretaris of de voorzitter, zie AFDELINGSINFORMATIE.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 35,- per jaar, te voldoen op rekeningnummer NL58INGB0000846853 t.n.v. Gemma Frisius, Afd. Friesland van de KNVWS te Leeuwarden. Overige donaties zijn vrij.