WELKOM

Welkom op de officiële website van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde! 

De ledenexcursie op 20 april met 19 deelnemers ligt weer achter de rug. De reis ging naar Het Catharijneconvent te Utrecht waar de mooie tentoonstelling “De schepping van de wetenschap” te bezichtigen was. Een verrassing was de aanwezigheid van het boek van Copernicus (De Revolutionibus orbium coelestium) met persoonlijke aantekeningen van Gemma Frisius! Eigenaar van het boek is het Friese literatuurmuseum Tresoar. ‘s Middags volgde het bezoek aan de oude Utrechter sterrenwacht De Sonnenborgh. Een verslag van deze excursiedag vindt u onder de kop ACTUALITEITEN. Het nieuwe lezingenseizoen start op 28 september om 13.30 uur (dus niet om 14.00 uur!)

DOEL VAN DE VERENIGING

Doel van onze vereniging is de kennis over weer- en sterrenkunde onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden en te verdiepen en tevens om amateurastronomen een ontmoetingsplaats te bieden.

Hiertoe worden zes à zeven keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar lezingen worden gegeven door wetenschappers en andere deskundigen. Op alle bijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar te treffen, met elkaar te discussiëren en elkaars WAARNEMINGEN  te bespreken. De bijeenkomsten worden elke laatste zaterdagmiddag van de maanden september t/m maart gehouden in het Oranje Hotel te Leeuwarden van 14.00 uur tot rond 16.30 uur.

In de AGENDA zijn de data en de onderwerpen van de bijeenkomsten vermeld. Verder is onder de kop LINKS meer informatie over diverse onderwerpen te vinden. 

Voor de leden wordt één keer per jaar een EXCURSIE georganiseerd.

Elk lid ontvangt in augustus het verenigingsboekje met daarin de agenda van alle komende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk; de entree is dan € 6 per persoon, studerenden € 3.

                                                                                                                                                                     

Lid worden van de vereniging?
Dat kan door schriftelijke aanmelding of per e-mail bij de secretaris of de voorzitter, zie AFDELINGSINFORMATIE.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt per jaar € 35 en voor een gezin € 52,50, te voldoen op rekeningnummer NL58INGB0000846853 t.n.v. Gemma Frisius, Afd. Friesland van de KNVWS te Leeuwarden. Overige donaties zijn vrij.