Lezingen van zaterdag 26 november

De eerste lezing werd verzorgd door onze voorzitter Wicher van der Heide. Hij vertelde over energieprocessen in de ruimte.

Je hebt vele verschillende soorten energie. Aan de hand van een filmpje over een raketlancering vertelde Wicher dat er bij zo’n lancering sprake is van verschillende soorten energie: Chemische energie, (de H₂ en de O₂ worden omgezet in bewegingsenergie), geluidsenergie(luchttrillingen die veel lawaai veroorzaken), stralingsenergie( zichtbaar licht en infraroodlicht ) en tenslotte warmte (inwendige energie van bewegende moleculen) . Bij een temperatuur van -275⁰C bewegen moleculen niet meer.
Je kunt ruimteopnames maken in zichtbaar licht, maar er zijn meer manieren. Infrarood geeft soms weer een heel ander beeld. Wicher liet ons daarvan voorbeelden zien. Bij hogere temperaturen wordt zichtbaar licht uitgezonden en bij zeer hoge temperaturen uvlicht of zelfs gammastraling.  Aan de hand van de kleur van het licht kun je ook zien of sterren zich naar ons toe of van ons af bewegen.
Ook de aarde is een warmtebron. Het licht van de zon is elektromagnetische straling en moleculen kunnen deze straling weer omzetten in beweging. Uit de aarde zelf komt ook warmte.

Na de pauze was het woord aan Cees Ooms. Hij vertelde over Ruimteweer en het Noorderlicht.

Aan de hand van dia’s liet Cees ons zien hoe het noorderlicht ontstaat en welke processen daarbij een rol spelen.
De straling van de zon bestaat uit radiostraling, IR, zichtbaar licht, UV, X-ray en SEPs ( Solar Energized Particles)
En dan is er nog de zonnewind, door de magnetische veldlijnen van de zon krijgen de laatstgenoemde deeltjes een bepaalde snelheid.
De S (SEPs) en de G (zonnewind) hebben de meeste invloed op of er wel of geen noorderlicht is te zien op aarde. De richting is dan natuurlijk ook van belang. De R beïnvloedt de technologie vooral in de ruimte. De S beïnvloedt vooral de techniek op aarde, maar ook in de ruimte, de G ook, maar die veroorzaakt ook het noorderlicht. Aan de hand van de R, S en G en de sterkte daarvan kan men een ruimteweerbericht samenstellen. Dit is niet alleen van belang voor of we wel of niet noorderlicht kunnen waarnemen, maar ook voor satellieten, astronauten, vliegtuigen, elektriciteitscentrales op aarde en natuurlijk de dataopslag. Bij extra verhoogde activiteit van R, Sen G beschermt de atmosfeer van de aarde niet voldoende en ontstaan er problemen. Ruimteweerberichten kan men vinden op het internet.

De middag werd besloten met een dankwoord van de voorzitter en een suikerbrood voor de spreker.

Overlijden van oud-voorzitter en erelid Katrinus Stormer

Op 8 november is op 84-jarige leeftijd onze oud-voorzitter en erelid Katrinus Stormer overleden. Katrinus was de man die enthousiast en betrokken tijdens de bijeenkomsten humoristische opmerkingen maakte en gedegen vragen stelde. Daaruit bleek zijn grote betrokkenheid met de vereniging en zijn grote belangstelling voor ruimtevaart, weer- en sterrenkunde. Vrijwel elke bijeenkomst was hij aanwezig, maar door zijn afnemende gezondheid werd het hem op zeker ogenblik onmogelijk om de lezingen bij te wonen, zeer tot zijn spijt.

De crematieplechtigheid heeft op 12 november plaatsgevonden.