Landelijke Sterrenkijkdagen 2020

Vrijdag 28, zaterdag 29 februari en zondag 1 maart vinden weer de Landelijke Sterrenkijkdagen plaats. Op deze dagen kan het publiek op tientallen locaties in Nederland door een telescoop de sterrenhemel bewonderen. In Friesland nemen het Observeum te Burgum en het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium te Franeker deel aan dit evenement. Zie voor meer informatie op de volgende website: https://www.sterrenkunde.nl/knvws/sterrenkijkdagen 

Lezingen GEA KRING FRIESLAND

De lezingen worden gehouden in het Natuur Museum Friesland, Schoenmakersperk 2, 8911EM-Leeuwarden en beginnen altijd om 20.00 uur
20 november : Paul van Olm : Sardinië. De geologie, de préhistorie en de jongste geschiedenis van het landschap.
18 december: Peter Koomen: Milankovic-parameters; over de oorzaken van de ijstijden.
19 februari: Dr. Jan Smit: Chixulub meteoriet inslag in Yucatan en de gevolgen daarvan in het Krijt-Tertiair.
18 maart: Herwig Pelkmans: Mineralen van België. In België zijn al 325 verschillende mineralen gevonden.
15 april: Prof. Samuel Kroonenberg: Waarom de hel naar zwavel stinkt.
Op 18 en 19 januari organiseert de GEA Kring Friesland een Geologisch weekend voor iedereen toegankelijk met als thema: Zwerfstenen.
Er is van alles te zien van de leden, fossielen, mineralen en gesteenten. Ook voor kinderen is zijn er speciale dingen te doen.

Mercuriusovergang

Op maandag 11 novemberzijn we getuige van een zeldzame hemelgebeurtenis: Mercurius trekt als een klein zwart stipje voor de zon langs. Door het hele land is dit verschijnsel met gunstige weersomstandigheden vanaf 13.36 uur ‘s middags te bekijken. Voor verdere informatie zie:http://hemel.waarnemen.com/mercurius/transits/mercuriustransit_20191111.html. Ik zal de verenigingskijker (de Polarex 75) opstellen en een poging doen om dit stipje zichtbaar te projecteren op een scherm. Welkom op deze middag bij mij thuis op Galgeheech 7b, 9105 KJ te Rinsumageast. Wicher van der Heide

Update: gezien de slechte weersomstandigheden, bewolking en regen, gaat de geplande waarnemingsaktiviteit niet door. Voor wie niet kan wachten tot de eerstvolgende transit in het jaar 2032, wel die kan nog terecht bij het Obeserveum te Burgum, dat zijn deuren speciaal voor dit evenement heeft geopend en zal proberen (zo mogelijk via een livestream) geïinteresseerden nader te informeren over dit bijzondere hemelverschijnsel.