Vallende sterren…

VALLENDE STERREN…

aug3In de nieuwsbrief van vorige week maakten we al melding van de Perseïdenzwerm: in de nachten rond 12 augustus a.s. zijn er elk jaar ‘vallende sterren’ (meteoren) te zien!
We schreven dat de sterrenwacht op dinsdag 11 augustus open is. Ook in ons kwartaalblad Horizon hebben we deze openstelling vermeld. Bij nader inzien vergaten we dat het feitelijke maximum in de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 augustus valt. En daarom gaan we óók op woensdagavond 12 augustus om 21:00 uur open!

Je kunt de meteoren zonder kijker of andere hulpmiddelen zien vanuit de ligstoel en eventueel interessante verschijnselen noteren. Bijvoorbeeld nalichtende sporen, posities aan de hemel, kleur, enz.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen de meteorenzwerm met eigen ogen te zien, is Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum op dinsdagavond 11 augustus èn op woensdagavond 12 augustus bij heldere hemel vanaf 21:00 uur geopend. Als het bewolkt of regenachtig is, blijven we dicht…


aug2

PRIJSVRAAG…
Omdat tegenwoordig vrijwel iedereen een digitale camera bezit, en vooral door de populariteit van de smartphone, werd besloten om  een prijsvraag uit te schrijven: iedereen die in Friesland op 11/12/13 augustus 2015 een meteoor fotografisch weet vast te leggen, kan die foto opsturen naar Burgum*).
Daar bekijkt een deskundige jury de kwaliteit en maakt een keus.
Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum en de Friese Vereniging voor Weer en Sterrenkunde “Gemma Frisius” hebben afgesproken om samen een leuke prijs beschikbaar te stellen voor de beste meteoorfoto.
Je kunt € 25,00 winnen, plus een Astro-DVD en een oorkonde! Bij meer kwalitatief zeer goede foto’s kan ook een eervolle vermelding worden toegekend. De prijswinnende foto’s worden op de website van Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum geplaatst.
Foto’s (afdrukken) kunnen worden opgestuurd naar Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum, Menno van Coehoornweg 9, 9251 LV Burgum. Digitale foto’s (niet groter dan 10 MB) kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres streekmuseum-volkssterrenwachtburgum@hetnet.nl
De inzending van foto’s sluit op 20 augustus.

Streekmuseum / Volkssterrenwacht Burgum
Menno van Coehoornweg 9
9251 LV Burgum Tel: 0511 465 54