AFDELINGSINFORMATIE

gemma-maan

 

De naam Gemma Frisius

Al jaren geleden, op 22 maart 1946, is het besluit genomen om de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (NVWS) afdeling Friesland op te richten. Later, op 5 oktober 2002, is het predicaat ‘Koninklijke’ aan de NVWS toegekend. Weer later, in 2009, is de naam Gemma Frisius aan de afdeling Friesland van de KNVWS toegevoegd.

Gemma Frisius, ofwel Jemme Reinerszoon Frisius, geboren te Dokkum in 1508 en overleden te Leuven in 1555,  was hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij werd bekend vanwege de driehoeksmeting en de camera obscura en hij maakte astronomische instrumenten waarmee hij de lengtegraad trachtte te bepalen. Er is een maankrater naar Gemma Frisius genoemd, zie nevenstaande foto. Eveneens is een planetoïde vernoemd. Deze planetoïde met nummer 11433 is op 16 oktober 1977 ontdekt door de Nederlandse astronomen Ingrid van Houten-Groeneveld en Gehrels met een telescoop op Mount Palomar in Californië.
Voor verdere informatie zie wikipedia.org/wiki/Gemma-Frisius. Onze vereniging is dus vernoemd naar een vooraanstaande Fries die baanbrekend werk op het gebied van wiskunde en astronomie heeft verricht.

Samenstelling bestuur                                                                                                                                 

Voorzitter: Wicher van der Heide        
Tel: 0511421268
E-mail: voorzitter@gemmafrisius.nl
Postadres: Galgeheech 7b 9105 KJ Rinsumageast
Secretaris: Hans Brandsma
Tel: 0646032028
E-mail: secretaris@gemmafrisius.nl
Postadres: Emmakade 7 9821 AD Leeuwarden
Penningmeester: David Antonisse                                                      Tel: 0611818735                                                                               E-mail: penningmeester@gemmafrisius.nl
Postadres:
Public Relations: Lies en Germ van Wijngaarden   
Tel: 0518853084
E-mail:pr@gemmafrisius.nl
Postadres: Burg.Kuperusstraat 1 9076 HE Sint Annaparochie
Webmaster: Albert van der Sluis
E-mail: webmaster@gemmafrisius.nl

Bijzondere leden
Onze vereniging telt twee leden waarnaar een planetoïde vernoemd is. De planetoïde nummer 7541 draagt de naam Nieuwenhuis, naar Henk Nieuwenhuis, oud-conservator van het Eisinga Planetarium. Bovendien is Henk de ontdekker van de Diepenveen-meteoriet in 2012, zie “astroblogs”  of het artikel in “astronieuws”!

Planetoïde nummer 9697 draagt de naam Louwman, naar Peter Louwman, drijfveer achter de KNVWS-werkgroep “maan en planeten”. Zijn verzameling historische telescopen is te bewonderen in het Louwman-museum te Den Haag, zie ook: excursie 2015.
Ook is een planetoïde, nummer 5530, vernoemd naar Eise Eisinga, wolkammer en planetariumbouwer (1744-1821) te Franeker. Het Eise Eisinga Planeterium is donateur van onze vereniging.
Al deze planetoïden zijn ontdekt door Van Houten en Gehrels op Mount Palomar, Californië.

Onlangs is ook de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) vereeuwigd: planetoïde nummer 6133 heet nu Royaldutchastro.

Erelid van onze vereniging zijn:

Katrinus Stormer, lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege langdurig vrijwilligerswerk te Leeuwarden. Katrinus was o.a. vele jaren voorzitter van de Vereniging Gemma Frisius. Henk Nieuwenhuis vanwege zijn lidmaatschap sinds1963 (!) en zijn talloze bijdragen voor de Vereniging Gemma Frisius in de vorm van bestuurswerkzaamheden en lezingen.

Website
De website bevat ook de kop ‘WAARNEMINGEN’. Voor elk lid van de vereniging is het mogelijk eigen waarnemingen te plaatsen op deze webpagina. Neem hiertoe contact op met webmaster Albert van der Sluis, webmaster@gemmafrisius.nl