Excursie 2021

Op 11 december is er weer een ledenexcursie gepland. Deze staat in het teken van het 75-jarig bestaan van de vereniging. De excursie vindt plaats in Dokkum, de geboorteplaats van Gemma Frisius. U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris Hans Brandsma per e-mail (secretaris@gemmafrisius.nl) per telefoon (0646032028) of tijdens de komende bijeenkomst op 27 november bij de ingang. Nadere informatie vindt u op EXCURSIE.