nieuw bestuurslid Public Relations

Doordat Tjerk de Haan is gestopt met zijn werk als bestuurslid PR zoeken we voor hem een opvolger onder onze verenigingsleden. Wie voelt zich geroepen om de werkzaamheden van het bestuur te verlichten met het schrijven van korte berichtjes voor onze website, het uitnodigen van de pers via de Uitservice en dergelijke zaken? Meer informatie bij Wicher van der Heide (e-mail: voorzitter@gemmafrisius.nl)