Ongewenste woningbouw bij de Volkssterrenwacht Observeum te Burgum

Er zijn plannen voor woningbouw bij Volkssterrenwacht/Streekmuseum Observeum te Burgum. Als deze worden uitgevoerd dan wordt het voortbestaan van Observeum ernstig bedreigd. Door lichtvervuiling en beperking van het zicht rondom de telescoop zal het waarnemen drastisch worden beperkt, zo niet onmogelijk worden gemaakt. De enige Volkssterrenwacht van Friesland met de unieke Miedema-telescoop, belangrijk voor jong en oud (scholieren!), zou dan verdwijnen. Help mee om deze bouwplannen te keren door het tekenen van de volgende petitie: https://observeum.petities.nl.