De gedeeltelijke zonsverduistering van 10 juni 2021

Met de verenigingskijker (een Polarex 75) was het beeld van de gedeeltelijk verduisterde zon prachtig te bekijken. Het bijgevoegde grafiekje toont de deuk in de energieproductie van de zonnepanelen.