WELKOM

Welkom op de officiële website van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde! 

Op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 25 februari vond een bestuurswisseling plaats. Penningmeester Meindert de Jong werd opgevolgd door David Antonisse en Hendrik Langhout werd verwelkomd als algemeen bestuurslid. De hoofdlezing, door dr. Rein Haarsma van het KNMI, had als thema ‘Klimaatveranderingen en de gevolgen voor Nederland’. Een verslag kunt u vinden onder Áctualiteiten’ of ‘Recente berichten’. De volgende bijeenkomst is op zaterdagmiddag 25 maart a.s.. In het voorprogramma, aanvang 14.00 uur, bespreekt Meindert de Jong ‘Het ontvangen van radiosignalen van Jupiter’. De hoofdlezing wordt verzorgd door dr. Pauline Kruiver, seismoloog bij het KNMI, en heeft als zeer actuele onderwerp ‘Wat trilt daar? Over aardbevingen en laag-frequent geluid’.

U bent dan weer van harte welkom in het Oranje Hotel tegenover het station Leeuwarden. Gratis entree voor leden, belangstellenden € 6,- en studerenden € 3,-. Zie voor verdere informatie onder AGENDA.

De ledenexcursie naar de Sterrenwacht Hellendoorn op 29 april a.s. komt dichterbij. U kunt zich al aanmelden bij voorzitter@gemmafrisius.nl met vermelding van naam, telefoonnummer en e-mail-adres. Vermeld ook als u wilt meerijden of een plaats beschikbaar heeft in de auto.


DOEL VAN DE VERENIGING

Doel van onze vereniging is de kennis over weer- en sterrenkunde onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden en te verdiepen en tevens om amateurastronomen een ontmoetingsplaats te bieden.

Hiertoe worden zes à zeven keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar lezingen worden gegeven door wetenschappers en andere deskundigen. Eén van de bijeenkomsten kan een SYMPOSIUM zijn rondom een bepaald thema. Op alle bijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar te treffen, met elkaar te discussiëren en elkaars WAARNEMINGEN  te bespreken. Ook is er een samenwerkingsverband met Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum via de werkgroep Astrofotografie, zie ACTUALITEITEN.  

In de AGENDA zijn de data en de onderwerpen van de bijeenkomsten vermeld. Verder is onder de kop LINKS meer informatie over diverse onderwerpen te vinden. 

Voor de leden wordt één keer per jaar een EXCURSIE georganiseerd.

Elk lid ontvangt in augustus het verenigingsboekje met daarin de agenda van alle komende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk; de entree is dan € 6 per persoon, studerenden € 3.

                                                                                                                                                                     

Lid worden van de vereniging?
Dat kan door schriftelijke aanmelding of per e-mail bij de secretaris of de voorzitter, zie AFDELINGSINFORMATIE.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 35,- per jaar, te voldoen op rekeningnummer NL58INGB0000846853 t.n.v. Gemma Frisius, Afd. Friesland van de KNVWS te Leeuwarden. Overige donaties zijn vrij.