WELKOM

Welkom op de officiële website van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde!  

VENUS                 Fetze Tigchelaar        5 mei 2020

Programma bijeenkomsten najaar 2020

Het bestuur heeft een programma voor het najaar samengesteld dat u hier kan vinden. Vanwege de coronacrisis is het nog niet zeker of deze bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. We houden u op de hoogte per e-mail en via deze website!


Zaterdag 30 mei 2020 werd een historische dag in de ruimtevaartgeschiedenis: de lancering (om 22.33 uur ’s avonds Nederlandse tijd) gepland van SpaceX’s Demo-2 bemande testvlucht met een SpaceX Falcon 9 raket naar het International Space Station.

Historisch, omdat het de eerste bemande vlucht is vanaf Amerikaanse bodem sinds 2011, toen het Space shuttle tijdperk eindigde. Aan boord van de Crew Dragon capsule zijn NASA-astronauten Bob Benkhen en Doug Hurley, die vooralsnog voor onbepaalde tijd ‘on orbit’ zullen blijven, dit ook afhankelijk van het gegeven hoe snel SpaceX  het werk aan het Crew-1 ruimtevaartuig voor de  eerste volwaardige missie, d.w.z. met  een bemanning van 4 astronauten, kan voltooien.

Al met al een meer dan spannende en grensverleggende gebeurtenis, die voor zover niet (direct) door de Nederlandse (tv-)media wordt verslagen, zeker  te volgen is via de websites van resp. de NASA (https://www.nasa.gov/nasalive) of van space.com   (https://www.space.com/). Hier kan ook een compleet dossier over het project (onder de tab ‘SpaceX Demo-2’) geraadpleegd worden.

 

DOEL VAN DE VERENIGING

Doel van onze vereniging is de kennis over weer- en sterrenkunde onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden en te verdiepen en tevens om amateurastronomen een ontmoetingsplaats te bieden.

Hiertoe worden zes à zeven keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar lezingen worden gegeven door wetenschappers en andere deskundigen. Eén van de bijeenkomsten kan een SYMPOSIUM zijn rondom een bepaald thema. Op alle bijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar te treffen, met elkaar te discussiëren en elkaars WAARNEMINGEN  te bespreken. Ook is er een samenwerkingsverband met Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum via de werkgroep Astrofotografie, zie ACTUALITEITEN.  

In de AGENDA zijn de data en de onderwerpen van de bijeenkomsten vermeld. Verder is onder de kop LINKS meer informatie over diverse onderwerpen te vinden. 

Voor de leden wordt één keer per jaar een EXCURSIE georganiseerd. Voor de jonge leden is er de JongerenWerkGroep (JWG) die vooral landelijk actief is.

Elk lid ontvangt in augustus het verenigingsboekje met daarin de agenda van alle komende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk; de entree is dan € 6 per persoon, studerenden € 3.

                                                                                                                                                                     

Lid worden van de vereniging?
Dat kan door schriftelijke aanmelding of per e-mail bij de secretaris of de voorzitter, zie AFDELINGSINFORMATIE.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 35,- per jaar, te voldoen op rekeningnummer NL58INGB0000846853 t.n.v. Gemma Frisius, Afd. Friesland van de KNVWS te Leeuwarden. Overige donaties zijn vrij.