Lezing door Henk Nieuwenhuis over de Apollo 11 maanmissie in het Observeum, Burgum

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de eerste maanlanding dit jaar heeft het Oberveum te Bergum een expositie ingericht over genoemd onderwerp. In het verlengde daarvan zal ons erelid (en oud-conservator van het Koninklijke Eise Eysinga Planetarium Franeker) op vrijdag 11 oktober a.s. een lezing verzorgen over wat hij zelf ‘de meest fascinerende ontdekkingsreis in de geschiedenis’ noemt.

Interesse om deze voordracht bij te wonen? Zie dan voor meer informatie op de website van het Observeum: https://www.observeum.nl/sterrenwacht/activiteiten/lezing-henk-nieuwenhuis/