IN MEMORIAM Dick de Vroet

Op 13 april j.l. is plotseling ons zeer gewaardeerde lid Dick de Vroet overleden. Dick is van grote betekenis geweest voor onze Vereniging Gemma Frisius. Hij was vele jaren penningmeester, verzorgde voorprogramma’s en was de oprichter van de werkgroep Astrofotografie in Burgum. Zijn enthousiasme, initiatieven en grote betrokkenheid met de vereniging, gepaard met grote kennis van zaken op het gebied van weer- en sterrenkunde, zullen we in de toekomst zeer missen.
Het bestuur van Vereniging Gemma Frisius