Zonsverduistering 20 maart 2015

IMG_8216Tse_2015_Svalbard_800mm_Nikon_D810-small[1]

Burgum 20 maart 2015 en een foto van de verduisterde zon, genomen op Spitsbergen
Van Dick de Vroet is het volgende verslag/informatie afkomstig:

Zonsverduistering in Burgum dd 20 maart jl :
Intussen ben ik u nog een terugblik verschuldigd op de samenwerking tussen Gemma Frisius en Streekmuseum/ Volkssterren-wacht Burgum m.b.t. het eclipsevenement. Hoe is dat uitgepakt ? Om kort te gaan: over de samenwerking is het oordeel duidelijk positief. Dat is in de projectgroep (ca. 25 personen) namens beide organisaties uitgesproken.”Voor herhaling vatbaar”, was de formulering van projectleiders Hans Molema en Marco Peters. Ondergetekende trad op als secretaris van de groep. GF-bestuurder Albert Lefferts heeft ook volledig meegedraaid in voorbereiding en uitvoering. Verder heeft Henk Nieuwenhuis een zeer gewaardeerde bijdrage geleverd. En tijdens het evenement hebben we diverse GF-leden mogen begroeten.

Wat de verduistering zelf betreft moesten we een teleurstelling incasseren: in Burgum was niets, noppes, nada te zien! Daar was rekening mee gehouden, je moet dat wel doen in Nederland. Ons slecht-weer programma werd door het aanwezige publiek – 364 bezoekers, inclusief 207 schoolkinderen – erg op prijs gesteld. Namens Gemma Frisius hebben Henk Nieuwenhuis en ondergetekende een praatje gehouden. Henk, als ervaren waarnemer, vertelde over zijn belevenissen met de totale eclips van 1980 in Kenia. Mijn praatje was de inleiding op de verwachte verduistering. “Burgum” zorgde voor een eclipsfilm, er was een internetverbinding met de Faeröer-eilanden via slooh.com. Men kon het museum bezoeken en er waren verrukkelijke eclips-cupcakes te koop. De schoolkinderen werden door fotograaf Pieter Dijkstra op de plaat gezet en ook de pers besteedde royaal aandacht aan het evenement. Een fotoverslag is te vinden op www.streekmuseum-volkssterenwachtburgum.nl. Ga naar rubriek Volkssterrenwacht, daarna Foto’s van activiteiten en kies tenslotte Foto’s van de zonsverduistering.