Verslag van de prijsuitreiking Fotowedstrijd Meteoren 2015 – Burgum


Verslag van de prijsuitreiking Fotowedstrijd Meteoren 2015 op vrijdag 18 september te Burgum
(Dick de Vroet).

Vrijdagavond 18 september werden in Burgum de prijzen uitgereikt van de Fotowedstrijd Meteoren 2015. De wedstrijd was uitgeschreven als een gezamenlijk project van Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum en Vereniging Gemma Frisius. Afspraak was dat de foto’s in Friesland gemaakt moesten zijn op 11, 12 of 13 augustus van dit jaar, rond het maximum van de zogenaamde Perseïdenzwerm.

Slechts 12 foto’s waren binnengekomen, waarvan echter enkele buiten mededinging. Toch vond de jury, dat de goede kwaliteit uitreiking van 3 prijzen rechtvaardigde. De 1e prijs werd toegekend aan dhr. Sytse Schoustra uit Burgum. De winnaar kon helaas zelf niet aanwezig zijn wegens verblijf in het buitenland.

de winnende foto van Sytse Schoustra
de winnende foto van Sytse Schoustra


De foto kwam tot stand op Terschelling. Dichtbij de kust is een traditioneel schip te zien, voor anker in een bijna rimpelloze Waddenzee. Aan de horizon schijnt een zwak gelige gloed van kunstlicht. Dit beeld steekt mooi af tegen de heldere sterrenhemel. Laag aan de horizon komt een meteoor naar beneden. Een artistieke prestatie.

tweede prijs Ruurd Jakob Nauta
tweede prijs Ruurd Jakob Nauta


De 2e prijs ging naar dhr. Ruurd-Jakob Nauta uit Sneek. Deze foto werd door de jury getypeerd als een pure astro-foto in de goede zin van het woord. Het beeld toont een gedetailleerd deel van de sterrenhemel, met duidelijk zichtbaar structuren als de Melkweg, de Andromedanevel en de sterrenbeelden Cassiopeia en Perseus. Rechts van het midden wijst een strak meteoorspoor naar de radiant van de Perseïdenzwerm. De foto heeft mooie contrasten en opvallend weinig ruis.

derde prijs Emco Fokkema
derde prijs Emco Fokkema


Dhr. Emco Fokkema uit Beetsterzwaag ontving de 3e prijs, tevens aanmoedigingsprijs. Zijn foto is licht bewogen, omdat geen statief werd gebruikt. Het blijkt een voltreffer! De meteoor is binnen de grenzen van de techniek volledig vastgelegd. Een prestatie, die volgens de jury bijna niet herhaald kan worden.

 


De prijswinnaars ontvingen een oorkonde, hun eigen foto op stevig A4-fotopapier, een astro-dvd en een klein geldbedrag. Voor de 1e prijs was EUR 25 beschikbaar.

De jury heeft met plezier het aangeboden fotomateriaal beoordeeld. Graag dankt de jury de deelnemers en alle andere betrokkenen voor hun medewerking.                  

De jury,
Pieter Dijkstra, Hans Molema, Dick de Vroet

van links naar rechts: Pieter Dijkstra (Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum), Ruurd-Jakob Nauta (2e prijs), Emco Fokkema (3e prijs), Dick de Vroet (Vereniging Gemma Frisius)
 Van links naar rechts:
Pieter Dijkstra (Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum), Ruurd-Jakob Nauta (2e prijs), Emco Fokkema (3e prijs), Dick de Vroet (Vereniging Gemma Frisius)