Overlijden van oud-voorzitter en erelid Katrinus Stormer

Op 8 november is op 84-jarige leeftijd onze oud-voorzitter en erelid Katrinus Stormer overleden. Katrinus was de man die enthousiast en betrokken tijdens de bijeenkomsten humoristische opmerkingen maakte en gedegen vragen stelde. Daaruit bleek zijn grote betrokkenheid met de vereniging en zijn grote belangstelling voor ruimtevaart, weer- en sterrenkunde. Vrijwel elke bijeenkomst was hij aanwezig, maar door zijn afnemende gezondheid werd het hem op zeker ogenblik onmogelijk om de lezingen bij te wonen, zeer tot zijn spijt.

De crematieplechtigheid heeft op 12 november plaatsgevonden.