Henk Nieuwenhuis erelid Vereniging Gemma Frisius

Tijdens de bijeenkomst van zaterdag 26 januari kreeg, tot zijn grote verrassing, Henk Nieuwenhuis uit handen van voorzitter Wicher van der Heide het erelidmaatschap van de Vereniging Gemma Frisius uitgereikt in de vorm van een oorkonde.

Henk, al lid sinds 1963 (!) van diverse voorlopers van de huidige vereniging heeft zich al die jaren met groot enthousiasme en met grote kennis van zaken ingezet voor de vereniging o.a. door het bekleden van bestuursfuncties en het verzorgen van vele presentaties. Ook op deze bijeenkomst van 26 januari gaf Henk (ondertussen 80 jaar!) weer een boeiende lezing met hilarische anekdotes over meteorieten. Getuige van het welverdiende erelidmaatschap was de 97-jarige (!) prof. Kees de Jager die na Henk een zeer interessante lezing hield over de levensloop van de Zon. Een heel bijzondere bijeenkomst van Vereniging Gemma Frisius op deze middag!