Artikel over Vereniging Gemma Frisius in het tijdschrift Zenit (maart 2022)

In het maart-nummer 2022 van het tijdschrift Zenit (het tijdschrift voor sterrenkunde, weerkunde en ruimteonderzoek en orgaan van de KNVWS) is een artikel over de Vereniging Gemma Frisius opgenomen. Hierin wordt aandacht gegeven aan het 75-jarig jubileum van de vereniging.