WELKOM

Welkom op de officiële website van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde! 

De laatste bijeenkomst in het Oranje Hotel op 27 januari j.l. werd weer goed bezocht. Verenigingslid en filosoof Bauke Zijlstra gaf een lezing over ‘Iets over Einstein, Eddington en Popper’. De heldere uitleg mèt humor werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Een belangrijk onderwerp en eigenlijk verplichte kost voor mensen die achter nepnieuws aan lopen. Na de pauze volgde de hoofdlezing met Jeffrey Bout over ‘De ontdekking van de melkweg’. Het begrip over de Melkweg is de afgelopen eeuwen drastisch veranderd. De lezing werd afgesloten met een indrukwekkend filmpje over een ruimtereis langs ontelbare sterrenstelsels onder begeleiding van muziek van Arvo Pärt. De volgende bijeenkomst op 24 februari zal in Tresoar worden gehouden, adres: Boterhoek 1, 8911 DH te Leeuwarden. We beginnen om 13.30 uur met de Algemene Ledenvergadering. Om 15.00 uur begint dan de lezing van Prof. Pel (Rijksuniversiteit Groningen) over de JWST, de James Webb Ruimte-telescoop. Gratis entree voor leden, belangstellenden € 6,- en studerenden € 3,-. Zie voor verdere informatie onder AGENDA.

DOEL VAN DE VERENIGING

Doel van onze vereniging is de kennis over weer- en sterrenkunde onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden en te verdiepen en tevens om amateurastronomen een ontmoetingsplaats te bieden.

Hiertoe worden zes à zeven keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar lezingen worden gegeven door wetenschappers en andere deskundigen. Op alle bijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar te treffen, met elkaar te discussiëren en elkaars WAARNEMINGEN  te bespreken. De bijeenkomsten worden elke laatste zaterdagmiddag van de maanden september t/m maart gehouden in het Oranje Hotel te Leeuwarden van 14.00 uur tot rond 16.30 uur.

In de AGENDA zijn de data en de onderwerpen van de bijeenkomsten vermeld. Verder is onder de kop LINKS meer informatie over diverse onderwerpen te vinden. 

Voor de leden wordt één keer per jaar een EXCURSIE georganiseerd.

Elk lid ontvangt in augustus het verenigingsboekje met daarin de agenda van alle komende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk; de entree is dan € 6 per persoon, studerenden € 3.

                                                                                                                                                                     

Lid worden van de vereniging?
Dat kan door schriftelijke aanmelding of per e-mail bij de secretaris of de voorzitter, zie AFDELINGSINFORMATIE.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt per jaar € 35 en voor een gezin € 52,50, te voldoen op rekeningnummer NL58INGB0000846853 t.n.v. Gemma Frisius, Afd. Friesland van de KNVWS te Leeuwarden. Overige donaties zijn vrij.