Nieuwe statuten en nieuw huishoudelijk reglement

Tijdens de Bijzondere Algemene ledenvergadering op 26 november j.l. zijn nog een aantal opmerkingen over de concept versies van de statuten en het huishoudelijk reglement gemaakt waarover het bestuur zich de komende tijd gaat buigen. De vernieuwde concept versies zijn weer op deze site geplaatst (onder de kop ACTUALITEITEN: Statuten en het huishoudelijk reglement) zodat u deze kunt vergelijken met de oude statuten en het oude huishoudelijk reglement. Tijdens de ALV op 25 maart 2017 volgt al dan niet vastlegging van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement. Leden, van wie geen e-mail adres bij het bestuur bekend is, ontvangen zowel de oude als de nieuwe versies van de statuten en het huishoudelijk reglement over de post. Leden, die wel over internet beschikken, maar toch liever een papieren versie toegestuurd krijgen, kunnen hierom verzoeken bij de secretaris. Stel uw vragen en maak uw opmerkingen tenminste een aantal weken vóór de Algemene Ledenvergadering op 25 maart 2017!