SYMPOSIUM

Regelmatig wordt getracht een symposium te organiseren. Dan wordt een speciaal onderwerp/thema uit de weer- of sterrenkunde nader besproken en uitgediept.


SYMPOSIUM 2016

29 oktober 2016 Wijkcentrum Eeltsje’s Hiem
Pieter Sipmawei 11 8915 DZ Leeuwarden
bereikbaar met bus 1 vanaf station Leeuwarden

SYMPOSIUM: EXOPLANETEN

Zijn er meer aardachtige planeten in het heelal? Ontstaan, ontdekking en mogelijk leven.

12.30 uur Zaal open

13.00 uur Opening door de dagvoorzitter Hannie Brussee.

13.05 uur Dr. C. Dijkstra
Het ontstaan van ons zonnestelsel.

14.05 uur Pauze

14.25 uur Ing. C.W.F.M. de Vlieger
Exo- en aardachtige planeten.

15.25 uur Pauze

15.45 uur Drs. R. Smit
Leven elders in het zonnestelsel of in het heelal.

16.45 uur Gelegenheid tot vragen of discussie.

17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter.

Entree niet-leden : E 10,-

B2

SYMPOSIUM 2015

 21 maart 2015, Oranje Hotel Leeuwarden, aanvang 13.00 uur

 

“EXTREMEN IN HET HEELAL, ONS WEER EN ONZE AARDE”

black-hole-magnetic-field

PROGRAMMA

12.30 uur   Zaal open

13.00 uur   Opening door de dagvoorzitter Klaas-Jan Mook en welkomstwoord door voorzitter Gemma Frisius Hannie Brussee

13.05 uur   Voordracht door prof. dr. Paul Groot

14.05 uur   Pauze (stands en expo bekijken)

14.25 uur   Voordracht door prof. dr. Jan Smit

15.25 uur   Pauze (stands en expo bekijken)

15.45 uur   Voordracht door Jacob Kuiper

16.45 uur   Gelegenheid voor vragen en discussie

17.00 uur   Afsluiting door de dagvoorzitter Klaas-Jan Mook

 

De toegang voor leden Gemma Frisius is gratis, voor niet-leden is de toegang € 10,- , reserveren is niet nodig. 

 Paul Groot

Prof. dr. Paul Groot

Hij zal een lezing houden over: “Ons bizarre heelal”

 

We leven in een heelal dat veel vreemder is dan iemand zich ooit had kunnen voorstellen. Door nieuwe instrumenten en technologie kunnen we op dit moment het heelal beter bestuderen dan ooit. Zwarte gaten, ontploffende sterren, donkere energie, donkere materie, planeten bij andere sterren en een ontstaan in een oerknal is wat de natuur ons laat zien. Hoe zit het heelal in elkaar, wat zijn de laatste ontwikkelingen en wat kunnen we nog meer verwachten? De spreker zal u meenemen op een reis door het heelal en vooral de bizarre en fascinerende kanten naar voren laten komen.

 

Paul Groot (1971) is hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

en is voorzitter van NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie. Zijn onderzoekspecialiteit is ultracompacte dubbelsterren, zwarte gaten en zwaartekrachts-straling. Hij is de ontdekker van het zichtbare signaal van gammaflitsers, is medeoprichter en huidig afdelingshoofd van de Afdeling Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit en leidt het BlackGEM project dat tot doel heeft om het zichtbare signaal van de bronnen van zwaartekrachtsgolf-uitbarstingen te detecteren.

 

prof. Jan Smit

Onze 2e spreker is: Prof. dr. Jan Smit

Met als thema: “Het bizarre verleden van onze planeet”

De aarde is sinds zijn ontstaan rond 4,56 miljard jaar geleden gevormd door een hele reeks gebeurtenissen tot de planeet die het nu is. De spreker neemt u mee op reis door de hoogtepunten van de aardse geschiedenis. Het ontstaan van het eerste leven, de ontwikkeling van zuurstof in de atmosfeer, snowball-earth gebeurtenissen, massa-uitstervingen veroorzaakt door ijstijden, vulkaanerupties en meteorietinslagen. We volgen de extremen in de geschiedenis van het leven en het (paleo)klimaat tot de ijstijdwereld waar we nu in leven. 

Jan Smit (1948) heeft gewerkt aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als hoogleraar in de Event-stratigrafie en is thans met emeritaat. Hij bestudeerde de grote omwentelingen in het geologische verleden. Zijn onderzoek concentreert zich op de Krijt-Tertiair grens, voornamelijk op de tsunami afzettingen, en de periode daaraan voorafgaand, het Maastrichtien dat 7 miljoen jaar geduurd heeft.

 

Onze 3e spreker is: Jacob Kuiper Met als onderwerp: “Ons bizarre klimaat”

Op 150 miljoen kilometer van de zon is het water op onze planeet in drie verschillende vormen aanwezig: als gas, als vloeistof en als vaJacob Kuiperste stof. Juist die verscheidenheid levert aan het klimaat op onze wereld een aantal extra facetten, die we bij andere planeten niet of nauwelijks mogen verwachten. Zware wolkbreuken kennen we op Mars bijvoorbeeld niet en Venus moet het stellen zonder grote ijskappen aan de beide polen. De combinatie van zon en water(damp) creëert een zeer gevarieerd klimaatbeeld op de aarde. De aanwezigheid van andere broeikasgassen en een deels uit het lood staande pool-as leveren een extra bijdrage aan die diversiteit in het weer. De spreker neemt u mee op reis naar de meest spectaculaire klimaat- en weerverschijnselen. We verkennen de vele wolkensoorten, de weersystemen waar ze een onderdeel van vormen en de atmosfeerlagen die op veel grotere hoogte nog verrassingen in petto hebben. Wat weten we van tornado’s en hoe komt ijzel tot stand? Kent u de risico’s van bliksem en hagel en waar komen de grootste stofstormen voor? Zijn we wat het weer betreft uniek in ons zonnestelsel of zijn er nog meer plaatsen die toch een beetje op onze planeet lijken? De spreker toont bij deze onderwerpen spectaculaire beelden.

Jacob Kuiper (1956) was al op jonge leeftijd gefascineerd door alles wat er aan de hemel te zien is. Ruimtevaart en weer- en sterrenkunde zijn zijn grote liefhebberijen. Een ervan, het weer, is sinds 1978 ook zijn dagelijks werk geworden. Hij werkt als luchtvaartmeteoroloog op het KNMI in De Bilt. Het schrijven over en het fotograferen van deze drie interessegebieden, heeft al meerdere boeken, vele tijdschriftartikelen en een groot aantal lezingen opgeleverd (www.weerboek.nl). Binnen de sterrenkundige wereld is hij lid van het landelijk bestuur van de KNVWS.

 

 

Naast de drie lezingen zijn er in de pauzes diverse stands te bezoeken waar boeken, tijdschriften en andere artikelen te koop zijn. Ook is er een expositie “Weersverschijnselen in de Kunst”. Daarin zijn allerlei weersverschijnselen te bewonderen die kunstenaars als Monet, Van Gogh, Turner, Avercamp, Bruegel en Constable op het doek hebben vereeuwigd. Aan bod komen onder andere regen, hagel, waterhozen, sneeuwstormen, vorst, ijzel, gletsjers, orkanen, tornado’s, mistbogen, sun pillars, regenbogen, halo’s en fata morgana’s.

 

 


 

 

SYMPOSIUM 2013

23 november 2013,  Theater de Koornbeurs, Noord 2, Franeker           

                               
12.15 uur  Ontvangst

13.00 uur  Opening symposium door dagvoorzitter Hidde Kriele

13.05 uur  Voordracht door astronaut André Kuipers

14.30 uur  Pauze

15.00 uur  Het woord is aan voorzitter Vrienden van het Planetarium Ab Schoute
                 en voorzitter Vereniging Gemma Frisius Klaas-Jan Mook

15.10 uur  Directeur Adrie Warmenhoven van het Planetarium

15.15 uur  Voordracht  “IMPACT” door astronoom Niek de Kort

16.15 uur  Sluiting door dagvoorzitter Hidde Kriele

 

André Kuipers maakte twee ruimtereizen: de eerste was van 19 tot 30 april 2004 en de tweede keer een half jaar, van 21 december 2011 tot 1 juli 2012. Hij is daarmee ook de langst in de ruimte verblijvende Europese astronaut. Hij deed in het ISS ruimtestation talloze experimenten en zag de aarde zoals maar weinigen haar te zien krijgen. Hij zal ons over zijn belevenissen in de ruimte vertellen en ons daarbij prachtige beelden laten zien. Het zijn werkelijk spectaculaire opnamen van onze aarde vanuit de ruimte. Maar André Kuipers zal ook laten zien hoe kwetsbaar onze aarde is.

Drs. Niek de Kort is astronoom in hart en nieren, ondernemer en adviseur, analist en schrijver. Niek de Kort was de spil van de TELEAC-cursus die de sterrenkunde bij een kwart miljoen mensen in de huiskamer bracht. Hij is thans voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. De in 1977 ontdekte planetoïde 12172 (Niekdekort) is naar hem vernoemd. Met enige regelmaat wordt de aarde vanuit het heelal bestookt door ruimtestenen of wel meteorieten. Meestal vinden we daar weinig van terug maar het kan zeer heftig zijn. Denkt u maar even aan de spectaculaire inslag op 15 februari 2013 in Rusland. Ook in Nederland zijn met regelmaat stukken ruimtesteen neergekomen waarvan er tot op heden vier zijn gevonden. Kortgeleden is zelfs door Henk Nieuwenhuis uit Franeker de vijfde meteoriet herontdekt, tevens een zeer zeldzaam exemplaar dat ons iets vertelt over het ontstaan van ons zonnestelsel. Niek de Kort is een expert op dit terrein en zal hierover uitleg geven en daarbij heel bijzondere opnamen tonen.

Verder is er tijdens het symposium een boekenstand met sterrenkundeboeken en boeken over andere wetenschappelijke onderwerpen. Tevens is er de kleine tentoonstelling “Schering en inslag, de aarde onder vuur!” te bezichtigen over meteoren, meteorieten, hun vindplaatsen in Nederland en de rest van de wereld, aardscheerders, kometen, bekende en onbekende inslagkraters overal ter wereld en de grootste meteorieten ooit gevonden.